Specialisaties

Advocatenkantoor ADVOBO staat u bij,  zowel in gerechtelijke procedures voor de diverse rechtbanken, alsook op het vlak van adviesverlening, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling en geschillenbeslechting.

Het aanreiken van een oplossing voor een specifieke juridische vraag, het preventief inschatten van mogelijke risico’s en een gedocumenteerd advies over de maximale indekking van risico’s maakt voor het cliënteel de ruggengraat uit van de veelal jarenlange samenwerking.

De rode draad van het kantoor sinds 1984 is, en blijft, het bieden van een – juridisch gefundeerde – vertrouwensrelatie, voornamelijk op basis van persoonlijke contacten met de advocaat die Uw zaak behartigt, waarbij in de eerste plaats een luisterend oor wordt geboden en waarbij na een deugdelijk en gedocumenteerd advies een uitgewerkt advies kan worden verleend omtrent de verdere afhandeling en oplossing, al dan niet in samenwerking met interne of externe gespecialiseerde medewerkers.

De symbiose van specifieke juridische specialisatie en vakkennis en de decennialange ervaring waarop het kantoor  kan rekenen, zorgen ervoor dat het kantoor zowel haar diensten kan aanbieden aan particuliere-  als aan professionele cliënten.

Efficiëntie, een duidelijke communicatie en een kwalitatieve juridische dienstverlening worden daarbij vooropgesteld als centrale doelstellingen.

Het kantoor ADVOBO heeft een ruime ervaring in de redactie en het analyseren van overeenkomsten en juridische akten in de bovenvermelde materies, en in het bijzonder van handels- en verzekeringsrecht.

Ons kantoor is in sterke mate vertrouwd met de behandeling van conflicten voor de diverse Rechtbanken, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd naar een probleemoplossende aanpak in het belang van de cliënt.

Invorderingen van onbetaald gebleven facturen vormt een belangrijk aandeel in het behandelde contentieux en in het kader hiervan heeft het kantoor ADVOBO gedurende de afgelopen jaren een systeem uitgewerkt waarbij een strikte en kosten-efficiënte aanpak, met maximale transparantie voor de betrokken ondernemer, wordt gegarandeerd.

ADVOBO

Kantoor Klein-Brabant

Sint-Amandsesteenweg 76
2880 Bornem

Kantoor Antwerpen

Van Putlei 7
2018 Antwerpen