Erelonen

Goede afspraken over de onkosten en erelonen vormen de basis voor een goede samenwerking en deze worden dan ook op transparante wijze en in onderling overleg met de cliënt bepaald.

Bij de begroting van het ereloon kan rekening worden gehouden met diverse elementen zoals het behaalde resultaat, de complexiteit van de zaak, de waarde van het geschil, de eventuele hoogdringendheid e.d.m.

Daarnaast zijn er de onkosten dewelke zijn samengesteld uit  de kantoorkosten (secretariaatskosten, verplaatsingskosten…)  en  de gerechtskosten ( griffierechten, gerechtsdeurwaarderskosten, beslagkosten… )

Bij de opstart van uw dossier informeren wij u graag over het financieel aspect van de zaak.

ADVOBO

Kantoor Klein-Brabant

Sint-Amandsesteenweg 76
2880 Bornem

Kantoor Antwerpen

Van Putlei 7
2018 Antwerpen